8 grudnia 2022

Nie zapomnij o piciu w czasie treningu

Intensywne ćwiczenia są bardzo ważne, ale podczas nich nie wolno zapominać o uzupełnianiu płynów w organizmie. Jeśli nasz trening nie trwa dłużej niż godzin, to najlepiej gasić pragnienie wodą. Natomiast przy dłuższym i intensywniejszym treningu dużo lepsze są specjalne napoje, które nie tylko uzupełnią wodę, ale też dostarczą niezbędnych soli mineralnych i cukrów. Wyróżnia się napoje izotoniczne, hipotoniczne i hipertoniczne. Stężenie napojów izotonicznych jest podobne do stężenia osmotycznego osocza krwi. Napoje hipotoniczne zawierają mniej cukrów i soli mineralnych niż izotoniczne. Dzięki temu bardzo szybko się wchłaniają i doskonale i błyskawicznie nawadniają organizm. Zmniejszają uczucie pragnienia. Napoje hipertoniczne zawierają dużo więcej węglowodanów i soli mineralnych. Wchłaniają się nieco wolniej i gorzej nawadniają, ale ich zadaniem jest dostarczenie energii organizmowi. Dobrym hipertonikiem może być nierozcieńczony sok owocowy. To rozróżnienie na Izo -, hipo- i hipertonii jest bardzo ważne dla sportowca. Dlatego kupując napoje patrzmy na ich skład.